Kapittel Vicit Vim Virtus

#11 | D∴ Haarlem

Onder het Hoofdkapittel der Hoge Graden in Nederland

Voor wie?

Iedere meestervrijmetselaar die verder wil gaan dan de symbolieke graden, de blauwe graden kan zich aanmelden. Hij dient wel één jaar of langer meester te zijn en een toegewijd lid van zijn loge.

Uitgangspunten

Als de mens zich openstelt voor de gedachte, dat het hem alleen door het brengen van offers mogelijk kan worden gemaakt door te groeien naar een hoger geestelijk niveau, naar een bewustzijnsfase van hogere orde, zal hij ook bereid zijn het lijden te aanvaarden als iets, dat onverbrekelijk met het bestaan hier op aarde verbonden is.

De Graad

Het Grand Orient de France kwam in 1786 met de Rite Français of Rite Modern in aansluiting op de symbolieke, de blauwe graden met een viertal orden die nu in Nederland onder het ‘Hoofdkapittel der Hoge Graden’ vallen.