• Aanmelden

    Om aan te melden als lid van het kapittel Vicit Vim Virtus #11 dien je minimaal 1 jaar het meesterschap in de blauwe graden te hebben verworden.

    Na het invullen van het contactformulier wordt er contact opgenomen waarna een aanvang gemaakt kan worden met de procedure tot opname in deze graad.

0 + 7 = ?